Actief met eten, een hele zorg minder

Langer zelfredzaam met een betere kwaliteit van leven

We kennen het allemaal wel. Je moeder waarvan je ziet dat ze meer fragiel wordt. Je buurman die minder stabiel loopt. Of je oma die zich alsmaar onzekerder lijkt te voelen.
Hoe ga je hiermee om? Is het dan nog wel veilig dat ze bijvoorbeeld zelf blijven koken of zelf de boodschappen doen? Zou het niet slimmer zijn om daar een boodschappendienst voor in te schakelen of thuisbrengmaaltijden?

Het hele proces van eten & drinken is iets wat je tot op hoge leeftijd zelf kan organiseren; van het erover nadenken via kopen en klaarmaken tot het schoonmaken van de vaat. Het houdt je actief, sociaal en geeft meer voldoening. Met haar aanpak ‘Actief met Eten’, legt Phyllis den Brok uit waarom het juist belangrijk is om zoveel mogelijk van deze dagelijkse dingen rondom eten & drinken zelf te blijven doen. En niet te snel te grijpen naar dienstverlening die dit allemaal overneemt. Om op die manier te zorgen dat de zelfredzaamheid versterkt wordt, men een prettiger leven houdt en de zorgkosten in de hand worden gehouden. Een preventieve aanpak die ook gebruikt kan worden door de professional, de vrijwilliger of de mantelzorger.

Phyllis den Brok verzorgt deze introductie ‘Actief met eten’

Phyllis den Brok is praktijkspecialist op het gebied van eten en drinken binnen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Ze initieerde met name in Brabant uiteenlopende succesvolle, praktische projecten. Ze werkt samen met zorginstellingen, onderwijs, overheden, GGD en onderzoeksinstituten. En in 2015 verscheen van haar hand het boek ‘Meer eten minder zorg’. Daarin legt ze uit hoe eten & drinken gebruikt kan worden voor het verlengen van de zelfredzaamheid, het verhogen van de kwaliteit van leven en het beheersbaar houden van de zorgkosten voor jezelf, voor je moeder, je buurman of je oma.

“Het belang van eten & drinken voor onze maatschappij wordt steeds duidelijker. De impact die voedsel heeft op de leefomgeving, gezondheid en kwaliteit van leven krijgt steeds meer aandacht. En gelukkig maar, want hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden om eten & drinken te gebruiken om er een betere wereld van te maken. Want dat is mijn drive: Eten & drinken op een praktische manier gebruiken, om de wereld telkens een beetje beter te maken.”

Speciaal voor kwetsbare doelgroepen en hun naasten

De nadruk in alles wat Phyllis doet ligt op ouderen, maar ze licht ook toe hoe deze werkwijze succesvol kan worden toegepast bij andere kwetsbare doelgroepen. Denk aan mensen met een (verstandelijke) beperking of gedragsproblematiek, mensen met beginnende dementie, daklozen en gezinnen in een achterstandsituaties en uiteraard hun gerelateerden.

Zondag 24 mei 2020

  • Introductie 30 minuten.
  • Maximaal aantal deelnemers: 30 personen.
  • Kosten: 5 euro per persoon.*
  • Meer info over Phliss.
  • Inschrijving opent eind maart.

* ) Deze bijdrage gaat naar Stichting GezondDorp. En maakt het (mede) mogelijk deze GezondDorp Belevingsmarkt te organiseren, alsook om in de toekomst andere activiteiten te ontplooien die bijdragen aan onze visie: “GezondDorp streeft naar een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden!”.

Categorieën: Programma 2020